Tom Naute — navrhuji digitální aplikace. Použitelně a esteticky.
Je to jednoduché, cílem je spokojený uživatel. K tomu je třeba logika, metoda a testování.

Designuji

Interakce, estetika a design systemy aplikací. Zaměřuji se na uživatele a výslednou user experience.
Analízy a uživatelské testování
Digitální interakce
Vizuální design (UI) 
Design systémy
Celková user-expirance (UX)
Komunikuji

Komunikace, prezentace a facilitace. Základní schopnosti mého řemesla. Komunikuji i v rámci týmu.

Řídím

Od prvního workshopu až po testování. Řídím především sám sebe, ale podílím se taky na týmové synergii.

Přístup

Základ stavím na použitelnosti a estetice. Jde o to, aby to ve výsledku pořádně fungovalo. Konverzní akce? Zisk? Můj cíl!

Analizujeme problém, navrhnu řešení, pomůžu s realizací, otestujeme a budeme udržovat.

Human-centered design
Atomic Design
Participativní design
Lean Design
WBS
Agile
Atomic Design
Webflow
Material Design
Mikro-copy
WCAG 2.1