Meditation

Tohle slovo vchází z latiny a antického Řecka, kdy “meditate" v latině znamená "měření". Dříve se to slovo používalo ve spojitosti s analytickým přemýšlením. “Meditate” praktický znamená vědomně řízený myšlenkovým process a rozebárání, zkoumání nějakého témata. Obecně je meditace vnímána jako práce s myslí. Často slyším že meditace je nemyšlení, vypuštění myšlenek, ale mysl obecně nechápe pojem “ne” a potřebuje být neustále něčím zaměstnána, takže je třeba to uchopit jinak. Lze ji ale zpomalit a skoro až zastavit a to skrze koncentraci a fixaci.

Zazen je obecně brán jako nejčistší forma meditace. Že všech live-hacků který jsem za svůj život vyzkoušel je 10 minut meditace každý den to nejlepší. Když mi bylo 20 a 21 tak jsem každý den praktikoval zazen hodinu ráno a hodinu večer. Po nějakém čase jsem se kvůli práci a socializování začal vynechávat ale stále jsem si snažil rezervovat si 10 minut každá den pro meditaci. Když člověk medituje pravodelně, tak z toho má víc než když medituje delší čas jednou za čas.

Pro představu přirovnám mozek ke svalu. Stčjně tak jako sval tak i mozek se musí cvičit. Cílem je zpěvnit mozek pomocí meditace. Klíčová je pravidelnost a v menších časech. Důležité je naučit se vzpomenout si přirozeně na meditaci. Komfort a pohodlí není tak důležité, naopak, je dobré cviřit meditaci v

 • Základ meditace je relaxace. V relaxaci je důležité vhodné prostředí kde s emůžeme uvolnit. Nejšastějšé metoda v relaxaci je hluboké dýchání.
 • Ukotvit se jako pozorovatele myšlenek
 • Vymezit si téma, a pohybovat se
 • Pokud je pro vás meditace nová, je dobrí vyhnout se všem vnějším rozptýlením. Vypněte všechny rušivé věci. Pokud si chcete pustit hudbu, vyberte si nějakou klidnou, opakující se a jemnou, aby nenarušila vaše soustředění.

Co se používá v meditaci:

 1. Relaxace: Je takový vstupní bod do moditace
 2. Kontemplace: Jemně něco rozebírám
 3. Rozjímání: Poetická meditace
 4. Meditace: Analitické přemýšlení
 5. Koncentrace:
 6. Fixace: Druh síly která umožnuje udržeto představu

Meditace v každém přítomném

Když se medituje často, můžete si všimnout že

 • se se častěji stáváme pozorovateli našich myšlenek a že s níma obecně pracujeme více.
 • Jde o pravidelné si uvědomování přítomnosti. V téhle meditaci jde připomínat si stav

Jak na meditaci

 1. Najdi si klidné místo kde si můžeš sednout. Udělej si pohodlí tam kde zrovna sedíš.
 2. Stopni si 10 minut a udělej hluboký nádech a výdech. Myšlenky nech volně plynout anebo prostě buď hlavní je sedět.
 3. Doporučení: Vzpřími svá záda, ruce volně polož na kolena. Můžeš přivřít oči, nebo je zavřít. Zvuky okolo sebe nijak nevyhodnocuj.
 4. Po deseti minutách se vrať k tomu co jsi dělal.

Sources

https://www.wikihow.cz/Jak-správně-meditovat

https://www.ted.com/talks/andy_puddicombe_all_it_takes_is_10_mindful_minutes