Personal professional affirmations

Včasnost

Tam kde je včasnost, tam je pořádek. Když slíbíme že něco uděláme do nějaké doby, měli by jsme to dodat.

Rovnoměrná výměna energii

Kde není rovnoměrná výměna energii, tam je nerovnováha. Kde je erovnováha, tam je nespokojenost. nespokojenost

Učit se od nejlepších

Hlavní je naučit se to dělat co nejlíp, a to se naučíme jen od těch nejlepších. Vyhledávat tyhle zdroje je chytré! Nástroje, metody, procesy a know-how. Zajímá mě aplikovatelná teorie. Rád se obklopuji

Čistě, sofistikovaně a efektivně.

Sledovat své motivy

Nejdůležitější dodat uživatelům dobrou zkušenost, aby byly spokojeni a aby se vraceli. Dobrým designem hlavně napomáhám klientovi, respektive jeho uživatelům naplnit klientovu konverzní akci. Práce user expirance designéra je pro mě strašně naplňující. Svou profesi taky beru jako poslání činit svět fungujícím a estetickým. Myslím, že dobrý design vždy řeší nějaký problém a při tom všem je etický.

Proaktivně

Práce bez radosti by prostě nešla, nebo vlastně šla, ale moc dlouho by to nevydrželo, anebo by výsledek za moc nestál. Proto se nebojím se fyzického ani mentálního nasazení. Confucius to vystihl výstižně „Vyber si práci, ktorú milu­ješ a nebu­deš pra­co­vať ani jeden deň v živote.“

Bez výmluv

Všechno jde, když se chce. Místo výmluv vždy hledám řešení. Designér musí být optimistou, proto slovo „nejde“ takřka vůbec nepoužívám. Za svou prací si stojím, a umím si ji obhájit.

Sebekriticky

Sebekritiku mám rád — vážně. Myslím to ale v dobrém slova smyslu. Sebekritiku beru jako takovou hru, skrze kterou tvaruji svůj charakter podle svého dobrého přání.

Svědomitě

Poctivost se snadno říká, ale obtížněji dodržuje, a ještě když je v pokušení, ale poctivost a svědomitost jsou pro mě více než sobectví. Vždy se snažím, aby byl spokojený jak klient, tak i já, či další spolupracovníci.

Autority

Autorita dobrovolná - Když mám někoho koho respektuju a on si můj respekt zasloužil proto, že vidím že je to moudry člověk a ze se od nej mám něco naučit, tak ho rád sleduju, koukám se co dělá, a dívám se jak žije a sleduji jestli si z jeho života a příkladu nevezmu něco do svého života čím si ho vylepšim.

Otevřenost ke všem myšlenkám

Utvrzení se že že něco víme nejlíp je past ze které nevede cesta dál. Když ale máme otevřenou mysl tak vždy příjdeme k něčemu lepšímu.

Pokora

Pokora je něco co by  člověk měl mít pořád. Nejenom na začatku. Praxe vždy dává zkoušky a pokora říká že k těmhle zkouškám měli mít respekt.

Tah na branku

Jít k pointu. Znát problém, soustředit se na výsledek. Od jisté chvíle si uvědomuji že né vždy bude někdo kdo povede za ručičku. Proto je třeba si uvědomit že někdy je třeba vzít do rukou zodpovědnost a vést věci sám až k cíly.

Handover

Životní kapitoly se v průběhu života mění a když z něčeho vystupujeme je důležité se ujistit komu věci předáváme a ujistit se že předáme vše potřebné druhým tak aby ostatní potom mohli v té misi pokračovat.

Komunikace

Komunikace je základní schopností mého řemesla. Komunikuji i v rámci týmu a mohu se podílet na týmové synergii. Je klíčové u

Communication is key. I present and facilitate from the first workshop to testing. Communication is a basic ability of my craft. I also communicate within the team and I can participate in team synergy.

Team player

Sami nezmůžeme vše a i když někdy víme víc je důležité respektovat druhé a táhnout za jeden provaz. Důležité je umět stavět na práci druhých a aby druzí stavěly na tvé práci.

Inovovat

Lidské poznání světa se posouvá kupředu a metody a nástroje které použíáme teď v budoucnu nemusí vyhovovat. Ať už jsme v praxi jakkoliv dlouho je důležité neustále přemýšlet jak to udělat líp. Inovace někdy může být i krok zpět když zjistíme že předci něco dělali lépe.

Upřímnost

Umění dávat feedback je někdy strašně důležité. Ať už svým nadřízeným doma nebo komukoliv s kým jsme v kontaktu. Feedback by vždy měl být jen mezi lidma kterých se to týká jinak to může sklouznout k pomluvám. Každý feedback by měl být založen na konkrétních argumentech.

Nejdřív obsah pak forma

Forma bez obsahu nikdy nefunguje, ale obsah a až pak forma funguje v praxi skvěle. Samozřejmě že obsah i forma může jít ruku v ruce ale prakticky to není moc možné. Proto obsahem vždy o krok napřed.

Plánování

Zenový život v přítomnosti je podle mě cílem každé bytosti - jenomže než k téhle moudrosti dozrajeme, je potřeba plánovat.

Věřit si

Po pokoře by přichází zdravé sebevědomí. Každý po čase v sobě ucítí alespoň trochu zralosti a profesionalita.

Fail quick lear fast

Jestli chceš vybudovat něco velkého stvořit, je důležité mít něco jako tah na branku,

Listen first, act later

Neřešit

Nemyslím to ve zlém