Přístup: Všechno jde, když se chce, jen je to otázka řešení. Designér musí být optimistou, proto slovo „nejde“ vůbec nepoužívám. Vždy stavím na logických principech, a proto si svou práci umím úspěšně obhájit. Pracuji velmi rád, a nebojím se ani pořádného fyzického, nebo mentálního nasazení. Každou trefnou kritiku vítám, ba dokonce vyžaduji. Poctivost a svědomitost je pro mě doslova posvátná, a vím, co je to pokora.
Profesní motiv: Svou profesi beru jako poslání činit svět fungujícím a estetickým. Vždy usiluji o to, aby má práce přinášela lidem užitnou hodnotu. Skrze dobrý design pomáhám svým klientům naplnit konverzní akci. Znáte „win-win“ princip? Vždy usiluji o vzájemný prospěch a synergii s klientem.
Nástroje: Nástrojům a metodám věnuji velikou pozornost. Každý nástroj, který používám, studuji do hloubky. S nástroji rád pracuji čistě, sofistikovaně a efektivně. Novým metodám a nástrojům jsem vždy otevřený.

Čtyři roky se živím jako freelancer designer. Hned po škole jsem začal podnikat. Mám jak vlastní klienty, tak taky spolupracuji s předními českými studii.

Vlastní tvorba: Pro své tvořivé tendence se taky věnuji autorské tvorbě. Píšu poučné příběhy i flosofické eseje. Maluji a kreslím. Navrhuji autorskou grafiku a písmo. Pro vlastní potřeby občas navrhuji užitné objekty, nábytek a oblečení.
Radosti: Ročně přečtu několik desítek knih a stovky článků. Miluji aktivní poslech hudby. Rád si vychutnávám dobré jídlo, dýmky a čaje. Hodně běhám a plavu, přičemž se hlavně soustředím na vytrvalost a pružnost.
Životní styl: Protože mám mnoho pracovních úkolů a koníčků, tak každý den piluji efektivní životosprávu, abych to vše stíhal. Hodně mi pomáhá dnes populární minimalismus, timemanagement a lifehacking. Používám minimalistický plánovací systém „ZTD“, který vychází ze známého „GTD“.
Životní filosofie: Ačkoliv jsem filosoficky zaměřený, tak se nehlásím k žádnému směru. Je mi blízká neoplatonická představa o světě — ale výhrady mám takřka ke všemu. Jo a možná vás tím překvapím, ale mám anarchistické tendence.

Jsem značně renezanční osobnost s mnoha zájmy. Nudu ve svém životě opravdu neznám. Naplněný a spokojený život je to, co mě vždy zajímalo. Společnost mám rád, a svými činy jí chci přinášet hodnoty.

Dejme se do práce!
Kontaktujte mě prosím